EAD CENTRES AMB EL FINANÇAMENT DEL
DEPARTAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Coordinadora d'Escoles d'Art i Disseny de Titularitat Pública de Catalunya
Tel. 93 443 75 20 • Fax 93 329 60 79 FAD. Convent dels Àngels
Plaça dels Àngels, 5-6
08001 BARCELONA
> Presentació
> Veure totes les fitxes
> Proves
> Tornar

ESARDI. ESCOLA D'ART I DISSENY D'AMPOSTA. AJUNTAMENT D'AMPOSTA

EAD
Coordinadora d’Escoles d’Art i Disseny de titularitat Pública de Catalunya
CENTRES AMB FINANÇAMENT DEL DEPARTAMENT
D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Catalunya té una xarxa d'escoles d'art i disseny molt àmplia, essent un fenòmen peculiar dins el conjunt de l'Estat espanyol, no aliè a la densitat de producció del disseny i de l'art al nostre país.

Les escoles d'art i disseny de titularitat pública són en sí mateixes focus d'activitats cultural que exerceixen una influència notable dins el territori. En elles són possibles camins formatius individualitzats, i el seu paper social i la flexibilitat formativa les fan imprescindibles en el model educatiu actual.

A més a més, i d'acord amb la nostra experiència, amb el percentatge d'alumnes que s'insereixen en el mercat de treball (auto-ocupació, tallers professionals i sector industrial) és ámpliament satisfactori.
De fet, el sector de les escoles d'art i disseny de Catalunya, ha cobert la formació de la majoria dels professionals que en aquests moments són responsables de la bona qualitat tècnica i creativa de l'art i del disseny.

Aquesta tasca està imbricada en el terrritori gràcies, entre d'altres, a les iniciatives de les administracions locals i provincials.

La Coordinadora d'Escoles d'Art i Disseny de Titularitat Pública (EAD) té la finalitat i l'objectiu d'establir-se com a interlocutora amb els estaments professionals, les administracions educatives, el món de l'art, el disseny i la cultura, aportant la seva experiència pedagògica.

ESCOLA D'ART I DISSENY DEL BERGUEDÀ. AJUNTAMENT DE GIRONELLA
ESCOLA MUNICIPAL D'ART DE SANT CUGAT.
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

ESCOLA D'ART I DISSENY DE REUS. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

ESCOLA D'ART I OFICIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ESCOLA D'ART I DISSENY DE TARRAGONA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
TERRASSA, ESCOLA MUNICIPAL D'ART. AJUNTAMENT DE TERRASSA
ESCOLA MUNICIPAL D'ART I DISSENY DE RUBÍ. AJUNTAMENT DE RUBÍ
ESCOLA MASSANA. AJUNTAMENT DE BARCELONA
ARSENAL. AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ILLA.
AJUNTAMENT DE SABADELL
EMA. ESCOLA MUNICIPAL D'ART. AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
ESCOLA GASPAR CAMPS. AJUNTAMENT D'IGUALADA
ESCOLA MUNICIPAL D'ART DE VILANOVA I LA GELTRÚ